Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠΕ ΚΑΘΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΥ( ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ,ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΥ, ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ , ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ) ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ.      

Αθήνα, 02.02.2016 Αρ. πρωτ. : Γ.Π.οικ.7760
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ταχ.Δ/νση Ταχ Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail : Αριστοτέλους 17 : 101 87 : Γραφ. Δ/ντή : 2132161624 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Εφημερίες Γενικών Ιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).
 Σε συνέχεια της 57ης /15-1-2016 συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ στην οποία συζητήθηκε και αποφασίστηκε η συμμετοχή των Γενικών Γιατρών στην εφημερία των Νοσοκομείων και συγκεκριμένα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ( ΤΕΠ) σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: Η συμμετοχή γενικών γιατρών στη λειτουργία των ΤΕΠ είναι διεθνώς μια διαδεδομένη πρακτική και συμβάλει στην βελτίωση της διαδικασίας διαλογής και αποτελεσματικής διαχείρισης των περιστατικών που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων των Νοσοκομείων. Για το λόγο αυτό δίδεται η δυνατότητα, πέραν των ιατρών με ειδικότητα γενικής ιατρικής που προσλαμβάνονται σε οργανική θέση στα ΤΕΠ νοσοκομείων, εφημερίες στα παραπάνω τμήματα να πραγματοποιούν με απόφαση του διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας και ιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής που υπηρετούν στο ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας , πρώην Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία), ανεξάρτητα από το αν τα ΤΕΠ ενός νοσοκομείου λειτουργούν ως αυτοτελές οργανικό τμήμα ή όχι. Ο γενικός ιατρός στο ΤΕΠ δεν υποκαθιστά τους ιατρούς των άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στο νοσοκομείο. Περιστατικά ασθενών που προσέρχονται εκτάκτως και μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πρώτο βαθμό διεκπεραιώνονται από τους γενικούς γιατρούς των ΤΕΠ. Σε περίπτωση που χρειάζεται ειδική διαγνωστική προσπέλαση ή / και αντιμετώπιση σε δεύτερο βαθμό, ο γενικός ιατρός παραπέμπει σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, που είτε εφημερεύουν στον χώρο του ΤΕΠ είτε συνεπικουρούν ως εφημερεύοντες στην κλινική τους. Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, οι Διοικητές των ΥΠΕ οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των Μονάδων ΠΦΥ στις οποίες υπηρετούν και συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες (τακτικού ωραρίου και εφημερίας) οι γενικοί γιατροί που καλούνται να συνεισφέρουν επικουρικά στην ασφαλή εφημέρευση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Τέλος, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών πρέπει να αποστείλουν (σε ηλεκτρονική μορφή) στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας εντός ενός μηνός από την λήψη του παρόντος αναλυτικά στοιχεία περί της εφαρμογής των ανωτέρω.
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφ. κ. Υπουργού
2. Γραφ. κ. Αν. Υπουργού
3. Γραφ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4. Γραφ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
5. Γραφ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης
6. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης 7. Διεύθυνση Ανθρωπίνων πόρων ΝΠ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ