Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019

ΘΕΜΑΤΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ    


ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’  ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ.  
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ 4530-ΦΕΚ59Α/30-3-2018
 Σύμφωνα με τον πιο πάνω νόμο επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα :
1) για μη συμμόρφωση με υποδείξεις τροχονόμου, χρηματικό πρόστιμο 150,00 ευρώ, και αφαίρεσης άδειας οδήγησης, και άδεια κυκλοφορίας για 20 ημέρες , και βαθμοί ποινής τρεις (3).

2) για παραβίαση «στοπ» υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (p1), (p2), χρηματικό πρόστιμο 700,00 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας για 20 ημέρες, και βαθμοί ποινής  οκτώ (8).

3)για παράνομη στάθμευση( p 39,41,42,43), χρηματικό πρόστιμο 40,00 ευρώ.

4) για χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης  χρηματικό  πρόστιμο 20,00 ευρώ.

5) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρηματικό πρόστιμο 700,00 ευρώ και αφαίρεση 60 ημέρες άδειας κυκλοφορίας  και 20 ημέρες για άδεια οδήγησης, και βαθμοί ποινής εννέα (9).

6) για παραβίαση φωτεινού σηματοδότη από πεζό 20,00 ευρώ πρόστιμο.

7) απαγόρευση οδήγησης για επίδειξη ικανότητος, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχεδίων αγώνων, χρηματικό πρόστιμο 700,00 ευρώ, και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και άδειας διπλώματος για 30 ημέρες, και βαθμοί ποινής εννέα (9).

8)για ζώνες ασφάλειας – μη χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών στο μπροστινό κάθισμα- μη χρήση από επιβάτη-μη χρήση από οδηγό, χρηματικό πρόστιμο 150,00 ευρώ, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και άδεια  οδήγησης  για 60 ημέρες και βαθμοί ποινής πέντε (5), κράνος δίτροχης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου μη χρήση από οδηγό ή επιβάτη χρηματικό πρόστιμο 150,00 ευρώ, αφαίρεση άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας για 60 ημέρες και βαθμοί ποινής πέντε (5).

9) για εκπομπή ρύπων ή θορύβου πέραν των επιτρεπομένων ορίων (βεβαιώνεται από συνεργείο), χρηματικό πρόστιμο 100,00 ευρώ.

10) για θόρυβο από υποσύστημα , χρηματικό πρόστιμο 100,00 ευρώ, και αφαίρεση 30 ημερών της άδειας οδήγησης.

11)για συναγωνισμός οδηγών στην ταχύτητα, χρηματικό πρόστιμο 50,00 ευρώ, και αφαίρεση άδειας  οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας για 20 ημέρες.

12) για κίνηση σε αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα άνω των 150 χιλιόμετρων, χρηματικό πρόστιμο 175,00 ευρώ, και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.
13) για υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από  30  χιλιόμετρα χρηματικό πρόστιμο 175,00 ευρώ αφαίρεση της άδεια οδήγησης για 60 ημέρες.

14) για ελιγμούς οχημάτων που προκαλούν κίνδυνο, χρηματικό πρόστιμο 350,00 ευρώ, αφαίρεση 10 ημέρες άδεια κυκλοφορίας, και 30 ημέρες άδειας οδήγησης, και βαθμοί ποινής πέντε (5).

15) για στάθμευση σε σηραγγώδη χρήση φώτων χρηματικό πρόστιμο 100,00 ευρώ, και βαθμοί ποινής εννέα (9)  για μη χρήση φώτων.

16) για κίνηση σε ΛΕΑ( λωρίδα έκτακτης ανάγκης), χρηματικό πρόστιμο 100,00 ευρώ, και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και άδειας οδήγησης για 60 ημέρες, και βαθμοί ποινής εννέα (9).

17)για  οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ συγκέντρωση στο αίμα από 0,50 g  έως 0,80 g ή στον εμπνεόμενο αέρα 0,25mg -0,40mg, χρηματικό πρόστιμο 100,00 ευρώ, ακινητοποίηση του οχήματος, βαθμοί ποινής πέντε (5).

18) για οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, συγκέντρωση στο αίμα από 0,80g έως 1,10 g, ή στον εμπνεόμενο αέρα 0,40mg έως 0,60mg, χρηματικό πρόστιμο 350,00 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 90 ήμερες, επιπλέον ακινητοποίηση του οχήματος.

19) για οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ συγκέντρωση στο αίμα άνω του 1,10g, στον εμπνεόμενο αέρα άνω του 0,60 mg, χρηματικό πρόστιμο 1,200 ευρώ, αφαιρέτη άδειας οδήγησης  180 ημέρες, και άδεια κυκλοφορίας 10 ημέρες, έως 6 μήνες επιβάλλεται από δικαστήριο, εκτός των κατηγοριών οχημάτων του άρθρου 103 παρ. 4, περ. και β - φυλάκιση τουλάχιστον δυο μηνών και ακινητοποίηση του οχήματος.
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

ΓΡΑΦΕΙ  Ο  ΜΙΧΑΛΗΣ   ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ    ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ   ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ   Β   ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΛΥΣΗΣ  ΤΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 2019

ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  ΣΤΟ  epidomastegasis.gr
ΠΟΙΑ ΠΟΣΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ  ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ.
1)ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ο ΕΩΣ 10.500 ΕΥΡΩ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 70 ΕΥΡΩ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 840 ΕΥΡΩ.
2) ΑΠΟ 10501-ΕΩΣ 17.500 ΕΥΡΩ ΜΕ 1  ΤΕΚΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 42 ΕΥΡΩ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 504.
3) ΑΠΟ 17.501 ΕΩΣ 26.250 ΕΥΡΩ ΜΕ 1  ΤΕΚΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 28 ΕΥΡΩ-ΕΤΗΣΙΟ  ΕΠΙΔΟΜΑ 336.
4) ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΜΕ 2  ΤΕΚΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΔΗΜΑ 140 ΕΥΡΩ- ΕΤΗΣΙΟ  ΕΠΙΔΟΜΑ 1.680.
5)ΑΠΟ 12.001 ΕΩΣ 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 84 ΕΥΡΩ - ΕΤΗΣΙΟ  ΕΠΙΔΟΜΑ 1.008 ΕΥΡΩ.
6) ΑΠΟ 20.001 ΕΩΣ 30.000 ΕΥΡΩ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΗΝΙΑΙΟ  ΕΠΙΔΟΜΑ 56 ΕΥΡΩ-ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 672.
7) ΑΠΟ  0  ΕΩΣ 13.500 ΕΥΡΩ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 280 ΕΥΡΩ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 3.360.    
8) ΑΠΟ 13.501 ΕΩΣ 22.500  ΜΕ  3  ΤΕΚΝΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 168 ΕΥΡΩ -ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2.016.
9) ΑΠΟ 22.501 ΕΩΣ 33.750 ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 112 ΕΥΡΩ -ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1.344.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
1) ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 9.000 ΕΥΡΩ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 70 ΕΥΡΩ-ΕΤΗΣΙΟ 840 ΕΥΡΩ.
2) ΑΠΟ 9.001 ΕΩΣ 15.000 ΕΥΡΩ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 42 ΕΥΡΩ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 504.
3)ΑΠΟ 15.001 ΕΩΣ 22.500 ΕΥΡΩ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 28 ΕΥΡΩ –ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 336.
4) ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 10.500 ΕΥΡΩ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 140 ΕΥΡΩ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1.680.
5) ΑΠΟ 10501 ΕΩΣ 17.500 ΕΥΡΩ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  84 ΕΥΡΩ –ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1.008.
6) ΑΠΟ 17501-26.250 ΕΥΡΩ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 56 ΕΥΡΩ –ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  672.
7) ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 280 ΕΥΡΩ –ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 3.360.
8) ΑΠΟ 12.001 ΕΩΣ 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 168 ΕΥΡΩ-ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2.016.
9) ΑΠΟ 20.001 ΕΩΣ 30.000 ΕΥΡΩ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  112 ΕΥΡΩ –ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1.344.
ΤΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
1) Η ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙ ΝΕΙ ΤΙΣ 120.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 15.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 180.000 ΕΥΡΩ.
2) ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ- ΟΜΟΛΟΓΑ-ΜΕΤΟΧΕΣ.
Α) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΚΟΚΥΡΙΟ 7.000 ΕΥΡΩ.
Β) ΝΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΛΗ 10.500 ΕΥΡΩ.
Γ) ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ 14.000 ΕΥΡΩ.
Δ) ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ 17.500 ΕΥΡΩ.
Ε) ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 21.000 ΕΥΡΩ.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Α)ΟΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Η ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ.
Β) Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
Γ) Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
Δ) Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ ΣΥΖΗΓΟΥ Η ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΗΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΕΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ.
Ε) ΜΙΣΘΩΝΟΥΝ  ΚΑΤΟΙΚΙΑ  ΟΙ  ΟΠΟΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ  ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.


Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019


ΓΡΑΦΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ


                                       
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ.

ΠΟΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

1)ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΖΩΝΗ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΤΡΩΝ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 2.000 ΛΙΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΜΟ,2.500 ΛΙΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
2)ΣΤΗΝ Β ΖΩΝΗ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΕΙΝΑΙ 1.200 ΛΙΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΑΜΟ,1.500 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
3)ΣΤΗΝ Γ ΖΩΝΗ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΕΙΝΑΙ 640 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΑΜΟ,Η 800 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
4) ΣΤΗΝ Δ ΖΩΝΗ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΕΙΝΑΙ 400 ΛΙΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΑΜΟ Η 500 ΛΙΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ.  
1) ΤΙΣ 12.000 ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΑΜΟ, Η ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ.
2) ΤΙΣ 20.000 ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ,Η ΤΟΥΣ ΕΓΓΑΜΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΚΟΙΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 2.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ.ΟΜΟΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 22.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΞΑΥΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 2.000 ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΚΝΟ.  
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΔΕΝ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 130.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΜΟΥΣ, Η ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ Η ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ, ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 250.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΑΜΟΥΣ Η ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ TAXISNET.
Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.


Αρ. Φύλλου 5864- 28 Δεκεμβρίου 2018- ΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1236
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.
Άρθρο 1 - Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης 1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013, ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.
2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.
 3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.
 β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο (2) ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.
δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.
στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών.
Ειδικά, για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω (β) περίπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2018, ενώ για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων των λοιπών περιπτώσεων του φορολογικού Άρθρο 2 - Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: α. Εισοδηματικά: Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2017. Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των έγγαμων που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013. β. Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2018, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κ.Φ.Ε, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017, να μην υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.έτους 2017 και άλλες πηγές.
Άρθρο 3 - Καθορισμός του ύψους του επιδόματος
1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, ως ακολούθως:
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΙ ΖΩΝΗ Α Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας
 ΖΩΝΗ Β Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής
 ΖΩΝΗ Γ Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου
ΖΩΝΗ Δ Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων Οι Δήμοι που, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 2Β του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), ορίζονται ως «ορεινοί», εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη ζώνη από αυτήν στην οποία εντάσσεται ο Νομός στον οποίο ανήκουν. Η πληροφορία αυτή, δύναται να αντληθεί και από τρίτους φορείς ή υπηρεσίες.
2. Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα σε άγαμους (ή σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει ή διαζευγμένους) για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα και έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως
θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό. Ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κύρια κατοικία που ανήκει σε Άγαμο Έγγαμο / Μ.Σ.Σ. ή Μονογονεϊκή Οικογένεια Α΄ ΖΩΝΗ 25 2.000 2.500 Β΄ ΖΩΝΗ 15 1.200 1.500 Γ΄ ΖΩΝΗ 8 640 800 Δ΄ ΖΩΝΗ 5 400 500 Σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισμού κλιματικής ζώνης μιας κατοικίας επιλέγεται η ευνοϊκότερη ζώνη για τον αιτούντα.
 3. Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,160 ευρώ.
4. Στις περιπτώσεις αλλαγής κύριας κατοικίας ή / και διόρθωσης των τ.μ. κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, στην νέα κύρια κατοικία μεταφέρεται το εναπομείναν ποσοστό της προηγούμενης κύριας κατοικίας.
 Άρθρο 4 - Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους
1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούν από 15 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και 30 Απριλίου 2019 μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μέχρι 31 Μαΐου 2019.
2. α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία: • ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης, • το ονοματεπώνυμό του, • ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του, • ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου, • ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας, • η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, • αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος, • τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, • η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία, • τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).
β) Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία: • τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας, • τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, • τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία.


Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ  Ο  ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Β  ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ–ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

 ΟΙ  ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΕΣ   ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ -ΓΕΝΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ –ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ- ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΕΚ.

1)ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΩΣ 20.000  Η ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΝΑΙ 2.565 ΕΥΡΩ.  
2) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΥΘΥΣΜΟ ΑΠΟ 20.000 ΕΩΣ 100.000  Η  ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΝΑΙ 3.420 ΕΥΡΩ.
3) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  ΜΕ ΠΛΥΘΥΣΜΟ ΑΠΟ 100.000 ΚΑΙ ΑΝΩ  Η ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΝΑΙ  4.275
4) ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ  50%  ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
5) ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  ΤΟ 21% ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
6) ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ  ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ   ΤΟ 65%  ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
7) Η ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ  4.275 ΕΥΡΩ .
8) Η ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  ΕΙΝΑΙ  3.206,75 ΕΥΡΩ.
9) Η ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΕΙΝΑΙ  1.125 ΕΥΡΩ.
 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
19 Δεκεμβρίου 2018
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 Αρ. Φύλλου 5726
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 72865 (1) Τροποποίηση της αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών
 α) αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και
 β) γενικών γραμματέων δήμων». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:
 1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 «Καθορισμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών» του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232).
 2) Τις διατάξεις των άρθρων 92 και 181 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
3) Τις διατάξεις της παρ.  3α του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο, υποπαρ. Γ1.3 του ν. 4093/2012. 4) Την αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί καθορισμού αποδοχών
α) αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και
β) γενικών γραμματέων δήμων.
 5) Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 19 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5726 67363 67364 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 5726/19.12.2018 Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
 6) Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
7) Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη».
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
9) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθόσον οι παρεχόμενες αποζημιώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό κάθε ενός υπόχρεου για την καταβολή τους οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιπλέον ετήσια δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα απόφαση, για το σύνολο των υπόχρεων φορέων, εκτιμάται στο ποσό των 335.417,73 ευρώ.
10) Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2018/84 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αποδοχών
α) αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και
β) γενικών γραμματέων δήμων», ως ακολούθως: 1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων σε 4.275€,
 των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους σε 3.420€
και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων σε 2.565€.».
 2. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«2α) Η αντιμισθία του περιφερειάρχη σε 4.275€.
 2β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ύψους 3.206,25€ και
 στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ύψους 1.125€».
 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) απόφαση. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

ΓΡΑΦΕΙ   Ο   ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ Β  ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

ΧΡΟΝΙΑ   ΠΟΛΛΑ   ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ  ΚΑΙ  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ   Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ  ΤΗΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  ΚΑΙ  Β ΠΕΙΡΑΙΑ. 

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1)ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
ΑΠΟ 0-5000 ΕΥΡΩ 450 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ  5.000 -7.000 ΕΥΡΩ 350 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 7.000 -9.000 ΕΥΡΩ 250 ΕΥΡΩ

2) ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 ΑΠΟ 0-7.500 ΕΥΡΩ 675 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 7.500 - 10.500 ΕΥΡΩ  525 ΕΥΡΘΩ
 ΑΠΟ 10.500- 13.500 ΕΥΡΩ 375 ΕΥΡΩ

3) ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 1  ΑΝΗΛΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 ΑΠΟ 0- 8.750ΕΥΡΩ 787,50 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 8.750-12.250 ΕΥΡΩ 612,50 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 12.250-15.750 ΕΥΡΩ 437,50 ΕΥΡΩ

4) ΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟ 0-10.000  ΕΥΡΩ 900 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 10.000-14000 ΕΥΡΩ 700 ΕΥΡΩ
  ΑΠΟ 14.000 -18.000 ΕΥΡΩ 500 ΕΥΡΩ

5) ΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ  ΑΝΗΛΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Η ΔΥΟ  ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΑΠΟ 0-11.250 ΕΥΡΩ 1.012,5 ΕΥΡΩ
  ΑΠΟ 11.250-15.750 ΕΥΡΩ 787,5 ΕΥΡΩ 
  ΑΠΟ 15.750-20.250 ΕΥΡΩ 562,5 ΕΥΡΩ

6) ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ   Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ                  
 ΑΠΟ 0-12.500 ΕΥΡΩ 1.125 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 12.500-17.500 ΕΥΡΩ 875 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 17.500-22.500 ΕΥΡΩ 625 ΕΥΡΩ

7) ΠΕΝΤΕ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ Η ΔΥΟ  ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗ Η 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟ  0-15.000 ΕΥΡΩ 1.350 ΕΥΡΩ
ΑΠΟ 15.000-21.000 ΕΥΡΩ 1.050 ΕΥΡΩ
ΑΠΟ 21.000-27.00 ΕΥΡΩ 750 ΕΥΡΩ
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 120.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 15.000 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 180.000 ΕΥΡΩ.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1)ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ ΕΩΣ  1928 ΚΥΒΙΚΑ.
2) ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΙΝΕΣ.
3)ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΚΑΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΕΤΡΩΝ.
4) ΟΣΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
5)  ΟΣΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ


ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟΝ Κ.Ο.Κ. (ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2018)

ΝΟΜΟΣ 4530 – ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ- 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
‘Οταν ο επιβάτης  έχει κάνει κατανάλωση αλκοόλ και του γίνει έλεγχος από αστυνομικά όργανα, του επιβάλλεται πρόστιμο 2 χιλιάδων και αφαίρεση διπλώματος για 6 μήνες, στην περίπτωση που υπόπεσε στο ίδιο παραπτώματα για δεύτερη φορά επιβάλλεται πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο και επανεξέταση της άδειας οδήγησης.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ
α. Οι χαμηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με επίπληξη και διοικητικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ,
β. οι μεσαίας αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια ένα (301) έως και εξακόσια (600) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έως έξι (6) μήνες,
 γ. οι υψηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έξι (6) μήνες και επανεξέταση για την επαναχορήγηση αυτής.
Άρθρο 8-  Πειθαρχικές ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 είναι οι εξής:
 α. επίπληξη,
 β. διοικητικό πρόστιμο,
 γ. αφαίρεση ειδικής άδειας οδήγησης.
2. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 κατατάσσονται με κριτήρια τη βαρύτητά τους, τη μέριμνα για την ασφάλεια των επιβατών και της σωματικής ακεραιότητάς τους, τη συμπεριφορά και την υπευθυνότητα των οδηγών, καθώς και τις επιπτώσεις στους επιβάτες σε τρεις (3) κατηγορίες:
 α. χαμηλής αξιολόγησης,
 β. μεσαίας αξιολόγησης,
γ. υψηλής αξιολόγησης.
3.α. Οι χαμηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με επίπληξη και διοικητικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ,
β. οι μεσαίας αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια ένα (301) έως και εξακόσια (600) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έως έξι (6) μήνες,
 γ. οι υψηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έξι (6) μήνες και επανεξέταση για την επαναχορήγηση αυτής.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, οι παραβάσεις του άρθρου 2 κατατάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες και καθορίζονται λεπτομερώς τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, καθώς και η συγχώνευση ποινών σε περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων πειθαρχικών παραπτωμάτων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η απευθείας επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων από τα όργανα ελέγχου για παραβάσεις χαμηλής αξιολόγησης, χωρίς αυτοί να παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 5 και χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7.
5. Για παραβάσεις του παρόντος Κανονισμού που συνδέονται με χρήση αλκοόλ, τοξικών ουσιών ή ναρκωτικών ουσιών και έχουν σαν αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των επιβατών, ο υπαίτιος τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, καθώς και με αφαίρεση της ειδικής άδειας για έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας για ένα (1) έτος. Για την επαναχορήγηση της ειδικής άδειας απαιτείτε επανεξέταση.
6. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έως πενήντα τοις εκατό (50%).
 7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων, για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ισχύουν οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα προεδρικά διατάγματα 243/1987 και 244/1987.
 8. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και ιε΄ της παρ. 6 του άρθρου 8 των προεδρικών διαταγμάτων 243/1987 και 244/1987 καταργούνται.