Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΥΣΕ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕUROBANK  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ,  ΑΦΟΥ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑΜΙΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ, ΚΑΙ     ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕUROBANK ΚΥΡΙΟ  ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ, ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΒΟΥΛΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΡΑΒΙΑ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΥΡΙΟ ΡΑΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ.

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 70776 ΤΗΣ 4 /7/2016 ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ    ΑΝΩΤΑΤΕΣ   ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ , ΣΕ   ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ   (ΕΚΤΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ)  -ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ-  ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΣΕ-ΕΝΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΣΕ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ-ΘΕΑΤΡΩΝ-ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΕ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΛΑΖ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ-ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ- ΜΟΥΣΕΙΩΝ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΗΠΕΔΑ-ΣΤΑΔΙΑ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 04-07-2016 Αρ. Πρωτ.: 70776 Ταχ. Δ/νση : Πλατ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Ν. Καλογεροπούλου Τηλέφωνο : 213-15 14 206 Fax : 210-38 05 769 E-mail : nkalogeropoulou@gge.gr ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση του αρ. 137 της ΥΑ Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». β) Του Π.Δ 69/2015 (ΦΕΚ 113/Α/2015) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος του «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) ως Πρωθυπουργού». γ) Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». δ) Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου 2 Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». ε) Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». στ) Της ΥΑ 117036−17/11/2015 (ΦΕΚ 2490/Β/2015) «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». η) Του Ν.4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/2013) και ιδίως των άρθρων 4 και 22 του ίδιου νόμου. θ) Της ΥΑ 78649/2015 (ΦΕΚ 1581/Β/2015). ι) Του αρ.137 της ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)». κ) Της παρ.1 του αρ.1 και του αρ.2 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)». 2. Το με αριθμ. πρωτ. 6912/21-09-2012 έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 3. Την ανάγκη προσαρμογής των ανωτάτων τιμών πώλησης για συγκεκριμένα προϊόντα σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης όπου εξ’ αντικειμένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, στον ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015). 4. Το γεγονός ότι από τις δαπάνες της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1.
 Για λόγους δημοσίου συμφέροντος καθορίζονται ανώτατες τιμές πώλησης για τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα 1, καθώς και τα συγκεκριμένα σημεία πώλησης των προϊόντων αυτών (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτόματους πωλητές κ.λ.π.) που δραστηριοποιούνται/ή βρίσκονται εντός των συγκεκριμένων χώρων – σημείων, που κατατάσσονται στον Πίνακα 2, δεδομένου ότι, στα σημεία αυτά, εξ αντικειμένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός :
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1
1) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml (0,5 L) εντός ή εκτός ψυγείου.
 2) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ml (0,75L) εντός ή εκτός ψυγείου.
3) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο. 3
 4) Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο.
 5) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός.
 6) Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός κλπ.) μονός.
 7) Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος (φρέντο).
8) Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) μονός.
9) Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο).
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Χώροι - σημεία στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1
 α) Εντός Αερολιμένων της Χώρας.
β) Εντός αθλητικών χώρων (στάδια, γήπεδα κλπ.), έστω και αν οι χώροι αυτοί παραχωρούνται και για άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγόμενων αθλητικών οργανώσεων.
 γ) Εντός αρχαιολογικών χώρων, ανεξαρτήτως αν στους χώρους αυτούς λειτουργεί ή όχι μουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι εντός των οποίων λειτουργεί μουσείο.
 δ) Εντός των επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως (οχηματαγωγών ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών (όχι των κρουαζιερόπλοιων).
ε) Εντός των επιβατικών αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε και εντός των σιδηροδρομικών σταθμών του Ο.Σ.Ε.
στ) Εντός κινηματογράφων και θεάτρων, καθώς και σε οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο εισόδου (πλάζ).
 ζ) Εντός Δικαστηρίων, Νοσοκομείων, Κλινικών και Ευαγών Ιδρυμάτων.
 η) Εντός σταθμών υπεραστικών λεωφορείων.
θ)Χώροι δικαιοδοσίας Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών και λοιπών Σχολών, μη κατονομαζομένων.
2. Προκειμένου για τα είδη, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 1, καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές πώλησης αυτών, όταν προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτόματους πωλητές κ.λ.π.), που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων - σημείων, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 1:
ΕΙΔΗ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
 1) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml (0,5 L), εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου κατά προτίμηση του καταναλωτή. 0,50
 2) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ml (0,75L), εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου κατά προτίμηση του καταναλωτή. 0,75
3) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο, κατά προτίμηση του καταναλωτή. 1,45
4) Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο κατά προτίμηση του καταναλωτή. 1,25 4
5) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός. 1,20
6) Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός, κλπ.) μονός κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική. 1,30
 7) Καφές ρόφημα εσπρέσο ζεστός ή κρύος (φρέντο), μονός κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική. 1,45
 8) Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) μονός κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική. 1,30
9) Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο) 1,30
Για τον καθορισμό των πιο πάνω ανωτάτων τιμών πώλησης ελήφθησαν υπόψη από την Υπηρεσία, μετά από έρευνα, τα κόστη κτήσης των εν λόγω ειδών, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων καθώς και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές.
 3. Επί των ρυθμίσεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:
α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους).
 β) Προκειμένου για τα επιβατικά πλοία πάσης φύσεως (οχηματαγωγά ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών, στα οποία, κατά τις διατάξεις των π.δ. 101/1995 και 381/1996 διαθέτονται δύο κατηγορίες θέσεων επιβατών ήτοι «Διακεκριμένη» και «Οικονομική», οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1, εφαρμόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.
γ) Καθ` όλη την διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 και ειδικότερα καθ` όλη την διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και Αεροδρόμια, είναι υποχρεωτική:
γα. Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία των 500 ml .
γβ. Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ με τυρί, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, σάντουιτς με τυρί ψημένων ή άψητων, κατά την προτίμηση του καταναλωτή. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί ή και των δύο αυτών ειδών καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί) ή και των δύο αυτών ειδών.
 γγ. Η παρασκευή κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των ροφημάτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 ως άνω. Για τον καφέ «εσπρέσο» η  υποχρέωση αυτή ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό με την παρασκευή του εν λόγω καφέ μηχάνημα.
 γδ. Η αναγραφή στους τιμοκαταλόγους τους, πέραν των υπόλοιπων ειδών που διαθέτουν και των ειδών της παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους σε ειδικό πλαίσιο, στο οποίο αναγράφονται με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα εξής:
- «ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑΣΑΝΤΟΥΙΤΣΤΟΣΤΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» - “FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED, BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES".
- Τα είδη της παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.
 4. Ειδικά για τα σημεία πώλησης (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κλπ.) που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών), τα είδη που αναφέρονται στον Πίνακα 3 διατίθενται σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές ως ακολούθως :
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων).
β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων).
 γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία τουλάχιστον 40 γραμμαρίων.
δ) Τυρόπιτα - σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 120 γραμμαρίων ανά τεμάχιο.
ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml.
 στ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 250 ml.
 Για τα είδη του Πίνακα 3 καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης, όταν αυτά διατίθενται από τις επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, αυτόματους πωλητές κ.λ.π.) που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών) ως εξής:
 ΕΙΔΗ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
 α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων) 1,10
 β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό 6 με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας ελαιολάδου και άλλων) 1,35
 γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία 40 γραμμαρίων τουλάχιστον. 0,40
 δ) Τυρόπιτα—σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 120 γραμμαρίων 1,10
ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου 0,35
στ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 250 ml 0,95
 5. Επί των ρυθμίσεων της παραγράφου 4, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:
α) Απαγορεύεται η διάθεση στους μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ροφημάτων καφέδων. Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του σχολείου.
β) Στους χώρους όπου διατίθενται τα είδη του Πίνακα 3 τοποθετείται υποχρεωτικά τιμοκατάλογος, ορατός από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα τα εξής:
 - «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ»
 - Τα είδη του Πίνακα 3 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.
γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών του Πίνακα 3 είναι υποχρεωτική όλες τις ώρες λειτουργίας των πωλητών, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
 Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί - σάντουιτς με τυρί» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο και ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί και γαλοπούλα - σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο.
δ) Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.
ε) Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη.
6. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:
 α. Για έλλειψη τιμοκαταλόγου, χίλια ευρώ (1.000€).
β. Για υπέρβαση τιμής, πεντακόσια ευρώ (€500) ανά είδος.
γ. Για έλλειψη είδους, χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) ανά είδος.

 Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ισχύει από τη δημοσίευσή της. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η ΥΑ 78649/2015 (ΦΕΚ 1581//Β/2015). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ( ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ). ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 29/5/2016. ΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ 250 ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟ 100.
1) ΣΕΛΗΝΙΑ ENTEΡOKOKKOI 1, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 3,ΠΙΣΣΑ ΟΧΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΙ.  ΓΥΑΛΙΑ ΟΧΙ, ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΟΧΙ,  ΑΠΟ/ΤΑ ΟΧΙ.
2) ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 6, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 1, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
3)ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΠΑΤΣΙ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 10, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 4, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
4) ΑΓΙΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ    ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 7, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 6 , ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
5) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 15, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 10, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
6)ΑΙΑΣ ΚΛΑΜΠ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 2, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 2,ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
7)ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ  1 , ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 1 , ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
8) ΓΥΑΛΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 1 , ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 1, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
9) ΔΗΜΗΤΡΑΝΙ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 1 , ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 2 ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
10) ΖΕΦΥΡΟΣ  ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 1,ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 1, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
11) ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 2 , ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 2, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
12) ΚΑΝΑΚΙΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 10 , ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 8, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
13) ΚΑΤΣΟΥΛΙ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 1 , ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 1, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
14) ΚΟΛΩΝΕΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 1, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 3, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
15) ΚΥΡΙΖΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 1, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 1, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
16) ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 10 , ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 2, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΝΑ.
17) ΝΑΤΟ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 2, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 2, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
18) ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 1 , ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ  3, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
19) ΠΕΡΑΝΙ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 2, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 1 , ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
20) ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 1, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 1, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
21) ΠΛΑΖ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 1 , ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 2, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.  
22) ΠΛΑΖ ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ  ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 1, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 3, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
23) ΣΑΤΕΡΛΙ  ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 1, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 1 , ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.
24) ΧΑΛΙΩΤΗ- ΔΕΗ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ 6 , ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 4 , ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1 .
25) ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ  1, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 2 , ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

ΝΟΜΟΣ 4387 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 85 12 ΜΑΙΟΥ 2016
ΤΙ ΙΣΧΥΗ  ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ  ΑΘΡΟ 12.
  
Ο ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΗΓΟΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ 55 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ,  ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ 52 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΤΑΙ  ΟΤΑΝ ΚΛΕΙΣΗ ΤΑ 67 ΕΤΗ. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 52 ΕΤΗ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΑΙ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ. ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΗΓΟΣ ΕΧΕΙ 1) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ.2) Η ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%.3) ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ.  ΑΝ Ο ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΛΑΜΒΑΝΗ ΑΛΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ   ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΚΑΙ   ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 50% .
 ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%. ΕΠΙΣΗΣ AΝ ΥΠΑΡΧΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΖΗΓΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΤΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.


Άρθρο 12 Σύνταξη λόγω θανάτου 1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειάς του: Α. Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος ηλικίας του επιζώντος συζύγου τότε καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη για διάρκεια τριών (3) ετών. Εάν ο δικαιούχος συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια λήψης της σύνταξης, η καταβολή της διακόπτεται με τη συμπλήρωση της τριετίας και άρχεται εκ νέου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο επιζών σύζυγος, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στην παράγραφο 1Β του παρόντος ή είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας κατά ποσοστό 67% και άνω. Β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι: α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή β) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας. Γ. Ο διαζευγμένος σύζυγος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Α για τον επιζώντα σύζυγο και εφόσον πληροί αθροιστικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούτο να του καταβάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με μεταξύ τους σύμβαση, β) να είχε συμπληρώσει δέκα (10) έτη έγγαμου βίου, μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, γ) το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης υπαιτιότητας του αιτούντος τη σύνταξη, δ) το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημά του να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 93 του παρόντος, ε) να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης. 2. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν: α) ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ή ανθρωποκτονία, β) κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο, γ) η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατά σταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο, δ) συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρ ξαντος γάμου, αρκεί οι τελεσθέντες γάμοι, δηλαδή ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολικά, και ο εξ  ανασυστάσεως να διήρκησε τουλάχιστον έξι (6) μήνες. 3. Το δικαίωμα της κατά μεταβίβαση σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων παύει να ισχύει: α) με το θάνατο του δικαιούχου, β) με την τέλεση γάμου του δικαιούχου ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης, γ) με τη συμπλήρωση των κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1Β οριζόμενων ορίων ηλικίας, και δ) από τότε που, με νεότερη κρίση της αρμόδιας υγει− ονομικής επιτροπής, έπαυσε η κατά τις παραγράφους 1Α και 1Β περίπτωση β΄ ανικανότητα για εργασία. 4.Α. Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιμερίζεται ως εξής: α) Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό 50% της σύνταξης. Εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος, αυτή περιορίζεται ως ακολούθως: Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και του συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε: 1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό έτος. 2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος. 3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ό έτος. 4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος. 5% για τα έτη από το 36ο και άνω. β) Για τον διαζευγμένο, εφόσον ο γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιζών σύζυγος επιμερίζεται κατά 75% για χήρο και 25% για διαζευγμένο. Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος μειώνεται κατά 1% στο χήρο και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στον διαζευγμένο. Προκειμένου περί έγγαμου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιμερίζεται κατά 50% στο χήρο και 50% στον διαζευγμένο. Εάν ο θανών δεν καταλείπει χήρο, ο διαζευγμένος δικαιούται το αυτό ποσοστό του διαζευγμένου, κατά τα ως άνω, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν για τον διαζευγμένο κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών. γ) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το παραπάνω ποσοστό διπλασιάζεται, εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, οπότε το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται. Β. Το συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέκνων. Γ. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα και η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο μειωμένη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις για χορήγηση ποσοστού σύνταξης λόγω θανάτου στα τέκνα, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται δεν καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο. 5.α) Στον επιζώντα σύζυγο καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα. β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης. γ) Εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την ημερομηνία θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων. 6. Εφόσον, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από την πρώτη καταβολή της κατά μεταβίβαση σύνταξης, ο άνεργος επιζών ή διαζευγμένος σύζυγος προσληφθεί ως μισθωτός ή προχωρήσει σε έναρξη οικονομικής δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενος, οι ασφαλιστικές του εισφορές καταβάλλονται από το Δημόσιο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικης Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας. 7. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό καταργείται. Καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συντάξεις δια− τηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 14. 8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται μετά την έναρξη  ισχυος του παροντος.

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Ο   ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ    ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΤΟΥΣ. 

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΝΔΡΑΚΗ  ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΤΟΚΑ ΤΗΝ  ΤΡΙΤΗ 5/4/2016 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ  ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ.


Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016


ME THN ΠΟΛ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   1009/18/1/2016   ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ  ΣΤΗΝ ΔΕΗ  ΤΙΣ  ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ  ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 21/5/2015  ΚΑΙ  ΑΥΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗ  ΕΚ  ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ Η  ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ.


ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 5673 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Σιλιγάρδου Αριστ. Αλβανός Τηλ.: 2131364820 2131364840 FAX: 2131364813 ΘΕΜΑ : Οδηγίες αναφορικά µε την εφαρµογή των νέων αντικειµενικών αξιών ΣΧΕΤ. : Η αριθµ. ΠΟΛ 1009/18-1-2016 (ΦΕΚ 48/Β’/20-1-2016) Με την αριθµ. ΠΟΛ 1009/18-1-2016 του Αν. Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 48/Β΄/20-1-2016) αναπροσαρµόστηκαν οι τιµές ζώνης και οι συντελεστές εµπορικότητας για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισµού ακινήτων. Δεδοµένου ότι οι τιµές ζώνης λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά τον υπολογισµό οφειλών που προκύπτουν από την εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας (πολεοδοµικά πρόστιµα, εισφορά σε χρήµα) καθώς και τον υπολογισµό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, η αναδροµική ισχύς της ανωτέρω ΠΟΛ σύµφωνα µε το άρθρο 5 αυτής (από 21-5-2015) δηµιουργεί , εκ των πραγµάτων, δικαιώµατα για απαιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εκ µέρους των υπόχρεων ή συµψηφισµού αυτών µε άλλες απαιτήσεις οι οποίες υφίστανται. Ειδικότερα: Α. Αναφορικά µε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας το οποίο συνεισπράτεται από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι υπηρεσίες των Δήµων θα πρέπει κατ΄ αρχήν να µεριµνήσουν ώστε να αποσταλούν άµεσα προς το αρµόδιο πρακτορείο του Διαχειριστή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε), σύµφωνα µε την έως τώρα ακολουθούµενη διαδικασία, οι µεταβολές στις τιµές ζώνης εντός των ορίων της διοικητικής τους αρµοδιότητας που επέρχονται κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω ΠΟΛ ώστε να µειωθεί το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα οφείλονται αναδροµικά τυχόν καταβληθέντα ποσά. Εν συνεχεία, οι Δήµοι θα πρέπει να προχωρήσουν στον υπολογισµό , ανά ενεργή παροχή, του ποσού της πίστωσης που τυχόν προκύπτει και την αποστολή του σχετικού αρχείου στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προκειµένου αυτή να προχωρήσει στην ενηµέρωση των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων του Κράτους (και ειδικά για την Α.Δ. Αιγαίου στην Δ/νση Εσωτερικών) ΚΟΙΝ: Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία Δηµ. Εσόδων Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης Δ/νση Εφαρµογής Φορολογίας Κεφαλαίου ούτως ώστε να καταχωρηθούν οι αρµόζουσες εκπτώσεις στους επόµενους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η βεβαίωση και είσπραξη του ΤΑΠ γίνεται από τους ∆ήµους θα ακολουθηθούν, κατόπιν υπολογισµού του ποσού της πίστωσης (εφόσον αυτό υπάρχει), οι προβλεπόµενες διαδικασίες διόρθωσης των σχετικών βεβαιωτικών καταλόγων και κατόπιν του αυτεπάγγελτου συµψηφισµού τυχόν χρηµατικών απαιτήσεων ή της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (αρ. 26 παρ. 13 του β.δ. της 17/5-15/6/1959) Β. Σε ότι αφορά τα πρόστιµα που προβλέπονται και επιβάλλονται κατά την εφαρµογή διατάξεων της πολεοδοµικής  νοµοθεσίας και υπολογίζονται βάσει της τιµής ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όποιες πράξεις επιβολής προστίµου. Εφόσον, η είσπραξη των ανωτέρω προστίµων γίνεται από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες θα πρέπει να αποσταλούν, από τους ΟΤΑ, τα αντίστοιχα ατοµικά φύλλα έκπτωσης Γ. Τέλος για τις οφειλές που προκύπτουν από την εισφορά σε χρήµα, η οποία υπολογίζεται βάσει της τιµής ζώνης κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρµογής, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι πράξεις επιβολής και να προσαρµοστούν οι υπολειπόµενες δόσεις ενώ στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής να ακολουθήσει η διαδικασία επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων. Οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, οι οποίες είναι και οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου, παρακαλούνται όπως το γνωστοποιήσουν άµεσα στους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού της χωρικής τους αρµοδιότητας, προς οµοιόµορφη εφαρµογή. Το παρόν έγγραφο µπορεί να αναζητηθεί και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr), στη διαδροµή: Το Υπουργείο: Έγγραφα ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: -Γρ. Υπουργου -Γρ. Υφυπουργού -Γρ. Γενικού Γραµµατέα -Γρ. Γενικού ∆/ντη Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης -∆/νση Ηλ. Διακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτήσει το παρόν έγγραφο στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ∆Α, στη διαδροµή Το Υπουργείο-Έγγραφα) -Δ/νση Οικονοµικών Τ.Α. Τµήµα Εσόδων Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ.Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠΕ ΚΑΘΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΥ( ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ,ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΥ, ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ , ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ) ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ.      

Αθήνα, 02.02.2016 Αρ. πρωτ. : Γ.Π.οικ.7760
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ταχ.Δ/νση Ταχ Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail : Αριστοτέλους 17 : 101 87 : Γραφ. Δ/ντή : 2132161624 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Εφημερίες Γενικών Ιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).
 Σε συνέχεια της 57ης /15-1-2016 συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ στην οποία συζητήθηκε και αποφασίστηκε η συμμετοχή των Γενικών Γιατρών στην εφημερία των Νοσοκομείων και συγκεκριμένα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ( ΤΕΠ) σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: Η συμμετοχή γενικών γιατρών στη λειτουργία των ΤΕΠ είναι διεθνώς μια διαδεδομένη πρακτική και συμβάλει στην βελτίωση της διαδικασίας διαλογής και αποτελεσματικής διαχείρισης των περιστατικών που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων των Νοσοκομείων. Για το λόγο αυτό δίδεται η δυνατότητα, πέραν των ιατρών με ειδικότητα γενικής ιατρικής που προσλαμβάνονται σε οργανική θέση στα ΤΕΠ νοσοκομείων, εφημερίες στα παραπάνω τμήματα να πραγματοποιούν με απόφαση του διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας και ιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής που υπηρετούν στο ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας , πρώην Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία), ανεξάρτητα από το αν τα ΤΕΠ ενός νοσοκομείου λειτουργούν ως αυτοτελές οργανικό τμήμα ή όχι. Ο γενικός ιατρός στο ΤΕΠ δεν υποκαθιστά τους ιατρούς των άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στο νοσοκομείο. Περιστατικά ασθενών που προσέρχονται εκτάκτως και μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πρώτο βαθμό διεκπεραιώνονται από τους γενικούς γιατρούς των ΤΕΠ. Σε περίπτωση που χρειάζεται ειδική διαγνωστική προσπέλαση ή / και αντιμετώπιση σε δεύτερο βαθμό, ο γενικός ιατρός παραπέμπει σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, που είτε εφημερεύουν στον χώρο του ΤΕΠ είτε συνεπικουρούν ως εφημερεύοντες στην κλινική τους. Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, οι Διοικητές των ΥΠΕ οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των Μονάδων ΠΦΥ στις οποίες υπηρετούν και συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες (τακτικού ωραρίου και εφημερίας) οι γενικοί γιατροί που καλούνται να συνεισφέρουν επικουρικά στην ασφαλή εφημέρευση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Τέλος, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών πρέπει να αποστείλουν (σε ηλεκτρονική μορφή) στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας εντός ενός μηνός από την λήψη του παρόντος αναλυτικά στοιχεία περί της εφαρμογής των ανωτέρω.
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφ. κ. Υπουργού
2. Γραφ. κ. Αν. Υπουργού
3. Γραφ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4. Γραφ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
5. Γραφ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης
6. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης 7. Διεύθυνση Ανθρωπίνων πόρων ΝΠ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Ο   ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ    ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΥΧΕΤΑΙ  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΥΓΕΙΑ ,ΕΥΤΥΧΙΑ, ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΤΟΥΣ.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ   ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ    ΣΥΛΛΟΓΟΥ   ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΥΧΟΝΤΑΙ   ΣΕ  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ  ΚΑΛΕΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2016. ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΑΡΖΕΝΤΑ.


  

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2325 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  27   0ΚΤΩΜΒΡΙΟΥ  2015.
 ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31-12-2012 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 18-8-2015( ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4336/2015 ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ  ΑΠΟ 19-8-2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 1-1-2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α ΤΟΥ ΑΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4336/2015 ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ  ΣΕ ΕΤΗ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟ 62ο ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4336/2015 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
2015
2016
2017
2018
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
50
55
50
56
50
57
50
58
51
55
51
56
51
57
51
58
52
55
52
56
52
57
52
58
53
55&11μην.
53
56&9μην.
53
57&8μην.
53
58&6μην.
54
 55&11μην.
54
56&9μην.
54
57&8μην.
54
58&6μην.
55
55& 11μην.
55
56&9μην.
55
57&8μην.
55
58&6μην.
56
56& 9μην.
56
57&6μην.
56
58&3μην.
56
59
57
57&8μην.
57
58&3μην.
57
58&11μην.
57
59&6μην
58
58&6μην.
58
59
58
59&6μην.
58
60
59
59&5μην.
59
59&9μην.
59
60&2μην.
59
60&6μην.
60
60&3μην.
60
60&6μην.
60
60&9μην.
60
61
61
61&2μην.
61
61&3μην.
61
61&5μην.
61
61&6μην.
62
62
62
62
62
62
62
62
2019
2020
2021
2022
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
50
59
50
60
50
61
50
62
51
59
51
60
51
61
51
62
52
59
52
60
52
61
52
62
53
59&5μην.
53
60&3μην.
53
61&2μην.
53
62
54
59&5μην.
54
60&3μην.
54
61&2μην.
54
62
55
59&5μην.
55
60&3μην.
55
61&2μην.
55
62
56
59&9μην.
56
60&6μην.
56
61&3μην.
56
62
57
60&2μην.
57
60&9μην.
57
61&5μην.
57
62
58
60&6μην.
58
61
58
61&6μην.
58
62
59
60&11μην.
59
61&3μην.
59
61&8μην.
59
62
60
61&3μην.
60
61&6μην.
60
61&9μην
60
62
61
61&8μην.
61
61&9μην.
61
61&11μην.
61
62
62
62
62
62
62
62
62
62

  
ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟ 67ο ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4336/2015
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
2015
2016
2017
2018
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
50
55
50
56&9μην.
50
58&5μην.
50
60&2μην.
51
55
51
56&9μην.
51
58&5μην.
51
60&2μην.
52
55
52
56&9μην.
52
58&5μην.
52
60&2μην.
53
56&6μην..
53
58
53
59&6μην.
53
61
54
56&6μην.
54
58
54
59&6μην.
54
61
55
56&6μην..
55
58
55
59&6μην.
55
61
56
57&5μην.
56
58&9μην.
56
60&2μην.
56
61&6μην.
57
58&3μην.
57
59&6μην.
57
60&9μην.
57
62
58
59&2μην.
58
60&3μην.
58
61&5μην.
58
62&6μην.
59
60
59
61
59
62
59
63
60
60&11μην.
60
61&9μην.
60
62&8μην.
60
63&6μην.
61
61&9μην.
61
62&6μην.
61
63&3μην.
61
64
62
62&8μην.
62
63&6μην.
62
63&11μην.
62
64&6μην.
63
63&6μην.
63
64
63
64&6μην.
63
65
64
64&5μην.
64
64&9μην.
64
65&2μην.
64
65&6μην.
65
65&3μην.
65
65&6μην.
65
65&9μην.
65
66
66
66&2μην.
66
66&3μην.
66
66&5μην.
66
66&6μην.
67
67
67
67
67
67
67
67
  
2019
2020
2021
2022
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ/ΔΟΤΗΣΗΣ
50
61&10μην.
50
63&7μην
50
65&3μην.
50
67
51
61&10μην.
51
63&7μην
51
65&3μην
51
67
52
61&10μην.
52
63&7μην
52
65&3μην
52
67
53
62&6μην.
53
64
53
65&6μην.
53
67
54
62&6μην.
54
64
54
65&6μην.
54
67
55
62&6μην.
55
64
55
65&6μην.
55
67
56
62&11μην.
56
64&3μην.
56
65&8μην.
56
67
57
63&3μην.
57
64&6μην.
57
65&9μην.
57
67
58
63&8μην.
58
64&9μην.
58
65&11μην.
58
67
59
64
59
65
59
66
59
67
60
64&5μην.
60
65&3μην.
60
66&2μην.
60
67
61
64&9μην.
61
65&6μην.
61
66&3μην.
61
67
62
65&2μην.
62
65&9μην.
62
66&5μην.
62
67
63
65&6μην
63
66
63
66&6μην.
63
67
64
65&11μην.
64
66&3μην.
64
66&8μην.
64
67
65
66&3μην.
65
66&6μην.
65
66&9μην
65
67
66
66&8μην.
66
66&9μην.
66
66&11μην.
66
67
67
67
67
67
67

67
67