Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΞΗΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.


Καθαρισμό   οικοπέδων  από  ξερά χόρτα και  εύφλεκτα  υλικά που βρίσκονται εντός  του οικόπεδου υποχρεούνται  οι ιδιοκτήτες οικοπέδων ή με οποιοδήποτε  τρόπο  εκμεταλλευτές οικοπέδων και  λοιπών ακάλυπτων  χώρων, που  βρίσκονται μέσα  σε κατοικημένες  περιοχές ή κοντά  σε αυτές και  μέχρι απόσταση   100 μέτρων,  υποχρεούνται στην αποψίλωση  αυτών την ίδια υποχρέωση  έχουν οι δημοσιές υπηρεσίες, οι οργανισμοί, οι οργανισμοί  τοπικής αυτοδιοίκησης δήμοι-περιφερειακες αυτοδιοικήσεις στους  προαναφερόμενους χώρους  εφόσον έχουν υπό την ιδιοκτησία τους η εκμεταλλεύονται ανάλογους χώρους. 

Οι παραβάτες  της  εν λόγω διατάξεις διώκονται  και τιμωρούνται  σύμφωνα με τις διατάξεις του  ποινικού κώδικα  εφόσον με άλλη διάταξη  δεν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινη.
1) πυροσβεστική διάταξη ΦΕΚ β 724  4/1997, 2) πυροσβεστική διαταξη ΦΕΚ β 1459  9/2000,  όπως  τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ β 1554 9/2005  και  ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο πυροσβεστικό  ΦΕΚ α 112 2612/1998.