Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.2288/23.1.2015
Σχετικά με την έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών έως και εξάμηνης διάρκειας για χρόνια νοσήματα


Αθήνα 23-1-2015 
Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.2288
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Σχεδιασμού, Παρακολούθησης Χορήγησης Θεραπευτικών Μέσων και Αξιοποίησης Ελέγχων

Πληροφορίες:Ν.Οικονόμου
Τηλ.: 210 8110667
FAX: 210 8110694
Ταχ.Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12,15123 Mαρούσι
E-mail:d6@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών έως και εξάμηνης διάρκειας για χρόνια νοσήματα»

Σχετικό: Η υπ' αριθμ. πρωτ. Γ3γ/105023/22-12-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3677/Τεύχος Β/31-12-2014)

Σε εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται στους θεράποντες ιατρούς να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» έως και εξάμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς που πάσχουν :

Α) από χρόνιες παθήσεις για την συνταγογράφηση των οποίων γίνεται χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ενσωματωμένων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και για φάρμακα που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα πρωτόκολλα

Β) από χρόνιες παθήσεις για τις οποίες η συμμετοχή του ασφαλισμένου ασθενούς έχει καθορισθεί ως μηδενική ή 10% στην αποζημίωση των φαρμάκων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Γ) Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος χρονίων παθήσεων:

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
Πνευμονική Ίνωση
Πνευμονοκονίαση
Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
Μεταμόσχευση Νεφρών και λοιπών οργάνων
Νόσος του Paget
Οστεοπόρωση (πλην της καλσιτονίνης και των σκευασμάτων των Διφωσφονικών αλάτων που αναγράφονται σε απλή αγωγή) Εκφυλιστική οοτεοαρθροπάθεια
Νοσήματα κολλαγόνου (Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Σκληροδερμία και άλλα)
Χρόνιες αρθρίτιδες
Βιταμινοανθεκτική ραχίτιδα
Χρόνιες αναιμίες και διαταραχές πήξεως
Λεύκη
Έκζεμα (ατοπική δερματίτιδα)
Ψωρίαση
Ιχθύαση
Parkinson και λοιπά εκφυλιστικά νοσήματα Νευρικού Συστήματος
Επιληψία
Σκλήρυνση κατά πλάκας
Ψυχωσικές διαταραχές (Σχιζοφρένεια κ.λπ.)
Μανιοκαταθλιπτική Ψύχωση (Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή)
Χρόνια ή υποτροπιάζουσα κατάθλιψη
Χρόνιες Οργανικές Ψυχικές Διαταραχές (Άνοιες κ.λπ.)
Σακχαρώδης Διαβήτης
Υπερθυρεοειδισμός
Υποθυρεοειδισμός
Νόσος Addison
Νόσος Cushing
Αδενουποφυσιακή ανεπάρκεια
Αυτοάνοση Θυρεοειδίτιδα
Υπερχοληστεριναιμία
Υπερλιπιδαιμία
Αρτηριακή Υπέρταση
Στεφανιαία νόσος
Καρδιακή ανεπάρκεια
Καρδιακές αρρυθμίες
Συγγενείς καρδιοπάθειες
Αγγειοπάθειες
Νόσος Crohn
Ελκώδης κολίτιδα
Χρόνια Παγκρεατίτιδα
Γλαύκωμα
Παθήσεις αιθουσαίου συστήματος (Νόσος Meniere κ.λπ.)
Νεοπλασίες όλων των συστημάτων
Φυματίωση
HIV λοίμωξη.

Με την καταχώριση μίας συνταγής ως επαναλαμβανόμενης στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καταχωρίζονται αυτομάτως οι επαναλαμβανόμενες σχετικές συνταγές, η ημερομηνία καταχώρισης και ορίζονται οι αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δεν είναι εφικτή για λόγους που αφορούν στη διαθεσιμότητα του συστήματος, η συνταγογράφηση γίνεται χειρόγραφα στα έντυπα ενιαίου τύπου συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ (πράσινες συνταγές), χρησιμοποιώντας έως έξι (6) συνεχή φύλλα του συνταγολογίου και το κάθε φύλλο της αριθμείται από τον ιατρό, ο οποίος και αναγράφει σε καθένα από αυτά τις λέξεις «επαναλαμβανόμενη συνταγή τετράμηνης ή πεντάμηνης ή εξάμηνης διάρκειας», ανάλογα με το χρονικό διάστημα της θεραπείας.

Το κάθε φύλλο εκτελείται χωριστά ανά μήνα από το φαρμακοποιό. Τα φύλλα της επαναλαμβανόμενης συνταγής μπορούν να προσκομίζονται στο φαρμακείο για εκτέλεση και μέχρι πέντε (5) ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο κάθε φύλλο ημερομηνία.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ