Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015
Συνταξιούχοι

ΓΙΑ  ΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ  ΕΚΑΣ  ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  ΤΟ 2015 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ  ΙΔΙΟ ΜΙΣΘΟ  ΜΕ ΤΟ 2014.
Εισοδηματικά κριτήρια – ποσά – ΕΚΑΣ έτους 2015 Το ΕΚΑΣ, εκτός από την συμπλήρωση του 65ο έτους ηλικίας - με εξαίρεση τα τέκνα και συντάξεις αναπηρίας με ποσοστά άνω του 80% - που απαιτείται, χορηγείται βάση συγκεκριμένων εισοδηματικών κριτηρίων. ΠΙΝΑΚΑΣ εισοδηματικών κριτηρίων ΕΚΑΣ έτους 2015.
 ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Έως 8.472,09 ευρώ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Έως 9.884,11 ευρώ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Έως 15.380,90 ευρώ ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ Από 0,00 μέχρι 7.715,65 ευρώ: 230,00 Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ: 172,50 Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ: 115,00 Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ: 57,50 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΚΑΣ 30,00 ΕΥΡΩ: ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Από 8.472,10 έως 9.200,00 ευρώ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Έως 9.884,11 ευρώ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Έως 13.500,00 ευρώ * Τα ποσά του ΕΚΑΣ, ισχύουν για όσους λαμβάνουν την πλήρη σύνταξη.

Για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή προκειμένου για την χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ 2015 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2014 και αφορά εισοδήματα έτους 2013. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων γίνεται στην αρχή κάθε έτους έως της 30 Απριλίου Υπενθυμίζεται, ότι στις περιπτώσεις που αναζητείται αναδρομικά η χορήγηση του ΕΚΑΣ, τα ποσά του επιδόματος καταβάλλονται αναδρομικά για μία πενταετία με αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.