Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

ΚΑΤΑΡΓΗΤΑΙ ΤΟ 2014 Ο ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΚ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΗΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΦΑ ( ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)


ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ:

τιμή  ζώνης απο 0-500 φορολογική ζώνη 1.
τιμή  ζώνης απο 501-750 φορολογική ζώνη  2.
τιμή  ζώνης απο 751-1.000 φορολογική ζώνη 3.
τιμή  ζώνης απο 1.001- 1.500 φορολογική ζώνη 4.
τιμή  ζώνης απο 1.501- 2.000 φορολογική ζώνη 5.
τιμή  ζώνης απο 2.001- 2.500 φορολογική ζώνη 6.
τιμή  ζώνης απο 2.5001- 3.000 φορολογική ζώνη 7.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 

26 έτη και άνω 1.00
20-25 έτη 1,05
15-19 έτη 1,10
10- 14 έτη 1,15
5-9 έτη 1,20
μέχρι 4 έτη 1,25

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

0-500(μ2)      -        1.00
500,01-1.500    -      0,80
1.500,01-3.οοο -     0,75
3.000,01-5.000 -       0,65
5,000,01- 10.000-     0,55
10.000,01-25.000-    0,45
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ
υπόγειο                            0,98
ισόγειο- 1ος όροφος     1,00
2ος-3ος                             1,01
4ος-5ος                               1,02
6ος και άνω                       1,ο3

AΝ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΤΑ 300.000 ΕΥΡΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ.

μέχρι 300.000   0%
από 300.000- 400.000  0,1%
από 400.000,01- 500.000  0,2%
από 500.000,01-  600.000 0,3%
από 600.000,01-7000.000 0,6%
από 700.000,01-800.000   0,7%
από 800.000,01- 900.000 0,8%
από 900.000,01- 1.000.000 0,9%

KΑΤΑΡΓΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1-1-2014 ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ 200.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΑ.