Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΑ ΤΗΣ 20ΕΤΙΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


νόμος  4151/ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Οι  τράπεζες υποχρεούνται  πριν την  συμπλήρωση του  χρόνου  παραγραφής  (20 χρόνια)   να στέλνουν  ειδοποίηση στους κατάθετες.

Οι   αδρανείς  καταθετικοί λογαριασμοί που δεν  έχει γίνει καμιά  κίνηση λογαριασμού  τα τελευταία  (20)  χρόνια τότε τα  χρήματα  του  λογαριασμού πηγαίνουν  στο ελληνικό  δημόσιο. 

Μετά  την συμπλήρωση  (5) ετών  από τότε που έχει  πραγματοποιηθεί  η τελευταία πραγματική συναλλαγή  πρέπει να  γίνεται  η πρώτη  ειδοποίηση του  δικαιούχου και των  τυχόν συνδικαιουχών,   με  συστημένη επιστολή  υπό την προϋπόθεση οτι  το κοστος αυτης  δεν υπερβαινει  το  ενυπάρχον ποσόν  στο συγκεκριμένο  λογαριασμό. 

Σε  διαφορετική  περίπτωση  αποστέλλεται απλή επιστολή. Η  δεύτερη  ειδοποίηση  γίνεται με την συμπλήρωση  των δέκα ετών και η  τελευταία με  την συμπλήρωση των  (15)  ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας  πραγματικής συναλλαγής. Η δεύτερη  και τρίτη ειδοποίηση οι  οποίες πρέπει  να γίνονται με  συστημένη  επιστολή  αφορά σε   δικαιούχους  υπόλοιπου μεγαλυτέρου  των 100  ευρώ.  Μετά   την  τρίτη   ειδοποίηση  ή  την  παρέλευση       15ετίας τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται  να δημιουργούν  ειδικό αρχείο  το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων  των λογαριασμών. 

Για την  ενημέρωση των δικαιούχων ακινήτων καταθετών λογαριασμών  άνω της 10ετίας απαιτείται τουλάχιστον  μια ειδοποίηση  πριν την συμπλήρωση 20ετίας. Στο αρχείο  αυτό θα έχουν  πρόσβαση οι δικαιούχοι  και οι συνδικαιουχών και οι νόμιμοι κληρονόμοι τους. 

Το εν  λόγω αρχείο θα οριστικοποιείται  με την  συμπλήρωση 20 ετών και θα είναι στην  διάθεση των εποπτικών  αρχών και των δημόσιων  ελεγκτικών θεσμών για (10)  ακόμη χρόνια. Το υπόλοιπο αδρανούς  καταθετικού λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του ελληνικού  δημοσίου μετά την παρέλευση  20ετίας. Η  πίστωση των καταθέσεων με τόκους καθώς  και η κεφαλαιοποίηση τους δεν συνιστούν  συναλλαγή και δεν διακόπτουν την  παραγραφή.