Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ


ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ  ΕΝΤΟΣ   20 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ   ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΑΝ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 600 ΕΥΡΩ.ΦΕΚ1226/2004/ΤΕΥΧΟΣΒ.


πρωτοκοληση3ΑΙΤΗΣΗ                                                                                     ΠΡΟΣ …


Επώνυμο……………………………. …………………
 Όνομα……………………………… ……… 
Όνομα Πατέρα…
Ονομα Μητέρας…………
Επάγγελμα…………………………..                   Σας παρακαλώ να …………….................

Τόπος γέννησης…………………….. …………………………………………… 
Έτος γέννησης……………………… ……………………………………………
Τόποςκατοικίας……………………. …………………………………………… Τ.Κ…………………………………. …………………………………………… 
Αρ. Αστ. Ταυτότητας……………….. …………………………………………… 
Ημερ. Εκδ…………………………... …………………………………………… 
Εκδ. Αρχή………………………….. …………………………………………… 
Α.Φ.Μ. …………………………….. …………………………………………… 

ΘΕΜΑ:……………………………... ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………...……….. ................................................./.../20/                                            Ο/Η ΑΙΤΩΝ